Workshops

Visites a escoles i biblioteques per realitzar tallers creatius i contacontes.

Aquests són els serveis que ofereixo actualment:

Taller de Creació de Llibre Il·lustrat

Descripció:

Taller de 2 hores de escriptura i il·lustració de contes, dirigit a alumnes de Primària i Secundària de centres docents de Mallorca.

Proposta inclosa en el programa didàcticocultural VIU LA CULTURA 2022-23 per a centres educatius de les Illes Balears.

Objectius generals:

Continguts:

Per Primària, al taller aprendrem què són els llibres il·lustrats, tipus, tècniques, parts, procés de fabricació. Descobrirem els ingredients essencials de les històries, com generar idees, i farem el nostre ÀLBUM IL·LUSTRAT on treballarem el ritme, la varietat, la relació text/imatges i la intriga.

A Secundària, aquesta part teòrica s’adapta per parlar de narrativa seqüencial, i les eines per desenvolupar un CÒMIC. Realitzar un storyboard, diferències entre mostrar i contar, nivells de iconicitat, tractament del temps i onomatopèies.

Contacontes + Activitat artística

Descripció:

Visita a centre educatiu, centre cívic o a biblioteca, per realitzar sessions de contes i art per a tots els nivells educatius, una proposta didàctica confeccionada a partir dels currículums escolars o entorn a temàtiques estacionals.

Duració: 1 hora – 1h30

Visitas a escuelas y bibliotecas para realizar talleres creativos y cuentacuentos.

Estos son los servicios que ofrezco en la actualidad:

Taller de Creación de Libro Ilustrado

Descripción:

Taller de escritura e ilustración de 2 horas de duración, dirigido a alumnos de Primaria y Secundaria de centros docentes de Mallorca.

Propuesta incluida en el programa didácticocultural VIU LA CULTURA 2022-23 para centros educativos de las Islas Baleares.

Objetivos generales:

Contenidos:

Para Primaria, en el taller aprenderemos qué son los libros ilustrados, tipos y formatos, técnicas, partes, proceso de fabricación. Descubriremos los ingredientes esenciales de las historias, cómo generar ideas, y haremos nuestro ÁLBUM ILUSTRADO donde trabajaremos el ritmo, la variedad, la relación text/imágenes y la intriga.

En Secundaria, esta parte teòrica se adapta para hablar de narrativa secuencial i las herramientas para desarrollar un CÓMIC. Realizar un storyboard, diferencias entre enseñar i contar, niveles de iconicidad, tratamiento del tiempo y onomatopeyas.

Cuentacuentos + Actividad artística

Descripción:

Visita a centro educativo, centro cívico o biblioteca, para realizar sesiones de cuentos y arte para todos los niveles educativos, una propuesta didáctica confeccionada a partir de los currículums escolares o entorno a temáticas estacionales.

Duración: 1 hora – 1h30